Apakah ada spesifikasi komputer untuk trading bersama XPro Markets?

Komputer dianggap memenuhi spesifikasi bila terpasang: Explorer 8.0, Google Chrome 4.0, atau Firefox 3.6. Juga, mungkin diperlukan untuk memasang Flash Player.