Bolehkah saya membatalkan penarikan saya?

Anda dapat membatalkan penarikan selama transfer belum diproses.