ฉันสามารถทำการยืนยันบัญชีซื้อขายของฉันได้อย่างไร?

XPro Markets จะร้องขอให้ส่งเอกสารยืนยันตัวตนซึ่งเป็นเอกสารที่ออกในนามของผู้ถือบัญชีดังต่อไปนี้:
1. หลักฐานในการยืนยันตัวตน – บัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายซึ่งรวมถึงหนังสือเดินทาง (ต้องสามารถมองเห็นได้ทั้งสองหน้า), บัตรประชาชน (ด้านหน้า และด้านหลัง) หรือใบอนุญาตขับขี่ (ด้านหน้า และด้านหลัง)
2. หลักฐานพิสูจน์ที่พักอาศัย (ออกให้ภายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) – รายงานรายการแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต (รองรับเอกสารสำเนา PDF อิเล็กทรอนิกส์) หรือใบแจ้งสาธารณูปโภคเมื่อไม่นานมานี้ (ค่าน้ำ ค่าไฟหรือค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ภาษีท้องถิ่น) โปรดทราบว่าเราไม่รองรับใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือ
3. ยืนยันช่องทางการชำระเงินของคุณโดยการส่งบัตรเครดิต/เดบิตทั้งสองด้านแบบสีซึ่งสามารถมองเห็นตัวเลข 6 หลักแรก และ 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิต/เดบิตอย่างได้อย่างชัดเจน อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปกปิด CVV ที่อยู่ด้านหลังบัตรเอาไว้แล้ว
4. กระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ – โปรดส่งรูปภาพหน้าจอกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวซึ่งแสดงชื่อ อีเมล และ ID กระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการจากคอมพิวเตอร์ของคุณ