CFD คือตราสารที่ซับซ้อน และมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ คุณต้องพิจารณาว่าสามารถแบกรับความเสี่ยงสูงของการสูญเสียเงินของคุณหรือไม่ เข้าใจแล้ว

CFD เป็นตราสารนี้ที่ซับซ้อน และมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ อ่านเพิ่มเติม

สรุปข้อมูลของตลาดตามเวลาจริง

ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยสัญญาณของตลาดตามเวลาจริง

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับตัวคุณเองด้วยการเปิดใช้งานตัวเลือกการแจ้งเตือนตามเวลาจริงเพื่อรับฟีดตลาดตามเวลาจริง และยกระดับความเชี่ยวชาญในการซื้อขายของคุณไปสู่ระดับใหม่


*ข้อมูลที่จัดทำโดย MTE Media

*ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย: สิ่งนี้ไม่มีบันทึกราคาซื้อขายของเรา หรือข้อเสนอ หรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมในตราสารทางการเงินใด ๆ XPro Markets จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานใด ๆ ที่อาจเกิดจากความคิดเห็นเหล่านี้ และสำหรับผลที่ตามมาใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่มีการรับรอง หรือรับประกันความถูกต้อ งหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่กระทำการดังกล่าวต้องรับความเสี่ยงเองทั้งหมด XPro Markets ไม่ได้ส่งเสริม สิ่งนี้เป็นการวิจัย และถือเป็นการสื่อสารทางการตลาด