Paano ko mabeberipika ang aking trading account?

Hihingin ng XPro Markets ang sumusunod na dokumentong pamberipika na dapat isumite, na ibinigay sa pangalan ng nagmamay-ari ng account:
1. Wastong Katunayan ng Pagkakakilanlan – Identipikasyong may larawan, kabilang ang pasaporte (dapat makita ang magkabilang pahina), ID card (magkabilang panig), o lisensya sa pagmamaneho (magkabilang panig).
2. Wastong Katunayan ng Paninirahan (inisyu sa loob ng nakaraang 6 buwan) – Statement mula sa bangko o credit card (tinatanggap ang mga elektronikong kopya tulad ng PDF) o kamakailang bayarin para sa mga serbisyo (tulad ng tubig, kuryente, telepono, internet, o buwis). Mangyaring unawain na hindi kami tumatanggap ng bayarin para sa Mobile Phone.
3. Tiyakin ang iyong pamamaraan ng pagbayad sa pamamagitan ng pagpapadala ng litratong may kulay ng magkabilang panig ng iyong credit o debit card, na malinaw na ipinapakita ang unang 6 at 4 na tambilang ng naturang bilang ng Credit o Debit Card. Siguraduhing nakatakip ang CVV sa panlikod na panig.
4. E-wallet – mangyaring magpadala ng isang screenshot ng e-wallet na ipinapakita ang iyong pangalan, email, at e-wallet ID na kinuha mula sa iyong kompyuter.