Ligtas at protektado ba ang aking pansariling impormasyon?

Ligtas at protektado ang pagkapribado ng lahat ng impormasyon. Para sa layuning ito, gumagamit kami ng makabagong teknolohiyang panseguridad at 128-bit SSL na encryption. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang aming Patakaran sa Pagkapribado.