Ano ang minimum na halaga para sa withdrawal sa XPro Markets?

Ang minimum na halaga para sa mga withdrawal mula sa iyong XPro Markets account ay 10 EUR/ USD o 1,500 JPY para sa Credit Card at 100 EUR/ USD o 15,000 JPY naman para sa Wire Transfer. Kung gumagamit ka ng mga e-wallet, maaari kang makapagwithdraw ng anumang halaga basta’t saklaw nito ang naaangkop na bayarin.