CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. TÔI ĐÃ HIỂU

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm

Thời hạn của CFD

Khám phá các Ngày Quan trọng khi các CFD hàng đầu của bạn hết hạn

Lưu ý các ngày hết hạn chính của các vị thế mở để phát triển đúng chiến lược giao dịch của bạn là điều quan trọng nhất khi cân nhấc giao dịch qua đêm hoặc dài hạn. Xin lưu ý, XPro Markets không gia hạn các vị thế đã qua ngày hết hạn. Do đó, bất kỳ vị thế nào vẫn mở khi hết hạn sẽ tự động bị đóng. Xem bảng bên dưới để biết thêm thông tin về lịch trình và ngày hết hạn CFD của chúng tôi.

Công cụ

COFFEE.f
USOIL.f
COCOA.f
COTTON.f
UKBRNT.f
NGAS.f
USCOP.f
CORN.f
WHEAT.f