Tôi có thể rút tiền khi đang có các vị thế mở không?

Có, bạn có thể rút tiền bất kỳ lúc nào miễn là bạn có đủ tiền ký quỹ trong tài khoản của mình để chi trả số tiền rút và bất kỳ khoản phí bổ sung nào có thể được tính.