Làm cách nào để tôi kiểm tra các khoản tiền nạp và rút tiền trước đây của mình?

Bạn có thể xem tất cả các giao dịch trước đó của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chọn ‘Lịch sử giao dịch’. Ở đó bạn có thể xem tất cả các giao dịch trong quá khứ và đang chờ xử lý.