Làm thế nào để tôi kiểm tra số dư tài khoản giao dịch của mình?

Số dư tài khoản hiển thị ở đầu trang sau khi bạn đăng nhập.