Tôi có thể hủy yêu cầu rút tiền của mình không?

Bạn có thể hủy rút tiền miễn là giao dịch chuyển tiền chưa được xử lý.