Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy là một tính năng chính của giao dịch CFD vì nó cho phép các nhà đầu tư tăng khả năng tiếp xúc với thị trường bằng cách trả ít hơn số tiền đầu tư đầy đủ. Tài khoản XPro Markets cho phép sử dụng đòn bẩy thông qua giao dịch ký quỹ. Điều quan trọng cần nhớ là đòn bẩy có thể khuếch đại cả lãi và lỗ.