Ký quỹ là gì?

Tiền ký quỹ là một khoản bảo đảm mà nhà giao dịch phải nạp với nhà môi giới để thanh toán một số rủi ro mà nhà giao dịch tạo ra. Số tiền thường được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm và đại diện cho một phần của vị thế giao dịch. Ký quỹ có thể được coi là tiền đặt cọc cho tất cả các vị thế mở của bạn.