Độ tuổi tối thiểu để giao dịch với XPro Markets là bao nhiêu?

Để có thể giao dịch bạn cần phải trên 18 tuổi.