Số tiền nạp tối thiểu tại XPro Markets là bao nhiêu?

Số tiền nạp tối thiểu là 250 EUR/ USD và 34,500 JPY.