Số tiền rút tối thiểu tại XPro Markets là bao nhiêu?

Số tiền rút tối thiểu từ tài khoản XPro Markets của bạn là 10 EUR / USD hoặc 1500 JPY đối với Thẻ tín dụng và 100 EUR / USD hoặc 15000 JPY đối với Chuyển khoản ngân hàng. Nếu bạn sử dụng ví điện tử, bạn có thể rút bất kỳ số tiền nào miễn là nó có thể chi trả các khoản phí.