XPro Markets cung cấp những sàn giao dịch nào?

Với XPro Markets, bạn có cơ hội lựa chọn giữa hai sàn giao dịch: MT4 (máy tính để bàn & thiết bị di động) nổi tiếng toàn cầu và WebTrader thân thiện với người dùng.