CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. TÔI ĐÃ HIỂU

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm

Giấy phép

Quy định

Giao dịch với Nhà môi giới được quản lý

Các cơ quan quản lý đang giám sát hoạt động của các nhà môi giới, để đảm bảo rằng các nhà giao dịch như bạn không bị lừa đảo hoặc bị ai làm điều gì đó sai trái theo bất kỳ cách nào. Vì vậy, hãy đảm bảo kiểm tra trang này kịp thời, để được cập nhật các quyền và nghĩa vụ mới nhất của bạn với tư cách là Nhà giao dịch eXcentral.

Giấy phép & Đăng ký của chúng tôi

eXcentral, được điều hành bởi Om Bridge (PTY) Ltd, được quản lý bởi FSCA của Nam Phi theo Giấy phép số 48296 (Số đăng ký 2016/479525/07).

Compliance Measures Designed to Protect You

Compliance

ICF – Investor Compensation Fund

Mount Nico Corp Ltd, of which xpromarkets is a brand, is a member of the Investor Compensation Fund, which provides retail traders with additional protection. The ICF scheme serves to protect eligible retail clients, and it does this by paying compensation in the event that a company fails to fulfil its financial obligations

ESMA – European Securities and Markets Authority

ESMA – European Securities and Markets Authority – is an independent authority that contributes to safeguarding the stability of the European Union’s financial system by enhancing the protection of investors and promoting stable and orderly financial markets.

More Info About European Regulations

Mount Nico Corp Ltd, of which xpromarkets is a brand, is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission under the license number 226/14. As a regulated broker xpromarkets follows EU regulations like MIFID II and complies with CySEC regulatory requirements.