CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. TÔI ĐÃ HIỂU

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm

Giấy phép & Tài liệu Pháp lý

Pháp lý

Tại XPro Markets, chúng tôi tuân thủ và duy trì một tiêu chuẩn trong khi cung cấp các dịch vụ của mình, mang đến cho bạn một môi trường an toàn và bảo mật để giao dịch.

Giấy phép & Quy định

Để minh bạch, bạn có thể xem chính xác những quy định nào mà chúng tôi tuân thủ để đảm bảo an toàn, bảo vệ và tính toàn vẹn của khách hàng. XPro Markets được điều hành bởi UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD (Đăng ký số.: 2020/735868/07), một Công ty Đầu tư Nam Mỹ, được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Khu vực Tài chính (FSCA) của Nam Phi, với Giấy phép FSP Số 32535.