CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. TÔI ĐÃ HIỂU

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm

Các loại Tài khoản

Loại tài khoản sẽ phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn

Tại XPro Markets, bạn có thể giao dịch một cách tự tin với các điều kiện giao dịch đặc biệt và các loại tài khoản cụ thể cho phép bạn phát triển trên thị trường. Các loại tài khoản được cá nhân hóa của chúng tôi được điều chỉnh cho phù hợp với mọi loại nhà giao dịch muốn tham gia vào thị trường bất kể mức độ kinh nghiệm của họ, với các điều kiện cơ bản, các tính năng sáng tạo và các công cụ phân tích.

Thông số Tài khoản

Đòn bẩy - Lên Tới
Mức chênh lệch (Chỉ định)
Công cụ
Giảm phí qua đêm
Gọi Ký quỹ
Dừng giao dịch
Khối lượng tối thiểu mỗi giao dịch
Khối lượng tối đa mỗi giao dịch
Bảo vệ số dư âm
Hỗ trợ miễn phí
Giáo dục giao dịch miễn phí
Tín hiệu giao dịch qua SMS từ Trading Central
Tổng quan đầy đủ về tài khoản
Người quản lý tài khoản chuyên dụng
Người quản lý tài khoản cấp cao chuyên dụng