CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. TÔI ĐÃ HIỂU

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm

Phân tích Biểu đồ

Có được kỹ năng Phân tích Biểu đồ vô giá

Xây dựng danh mục đầu tư đa dạng thông qua phân tích biểu đồ của XPro Markets, tạo thêm lợi thế cho chiến lược giao dịch của bạn và sẵn sàng giao dịch trên thị trường.

Dự đoán tương lai trong Biểu đồ

Theo dõi các xu thế tăng và giảm với Tiện ích Phân tích Biểu đồ đặc biệt của chúng tôi, cung cấp các phân tích được thực hiện sẵn và tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn.

blurred-chart

Biểu đồ này đã bị Khóa

Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để mở khóa quyền truy cập vào phân tích biểu đồ độc quyền của chúng tôi

Đăng nhập
*Dữ liệu do Trading Central cung cấp
* Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm: Điều này không chứa hồ sơ về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc lời đề nghị, chào mời, giao dịch trong bất cứ công cụ tài chính nào. XPro Markets không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng nào có thể được thực hiện từ những nhận xét này và về bất kỳ hậu quả nào dẫn đến nó. Không có sự đại diện hay đảm bảo nào được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin này. Dó đó, bất kỳ người nào hành động dựa vào nó hoàn toàn tự chịu rủi ro của riêng họ. XPro Markets không quảng bá điều này như một nghiên cứu, và nó được coi là tiếp thị truyền thông.