CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. TÔI ĐÃ HIỂU

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm

Lịch Kinh tế

Lịch Thị trường Nâng cao của XPro Markets

Khi đến với XPro Markets, con đường để phát triển chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Luôn được cập nhật các sự kiện kinh tế mới nhất và sẵn sàng để hành động!

Các Sự kiện Kinh tế sắp tới

* Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm: Điều này không chứa hồ sơ về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc lời đề nghị, chào mời, giao dịch trong bất cứ công cụ tài chính nào. XPro Markets không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng nào có thể được thực hiện từ những nhận xét này và về bất kỳ hậu quả nào dẫn đến nó. Không có sự đại diện hay đảm bảo nào được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin này. Dó đó, bất kỳ người nào hành động dựa vào nó hoàn toàn tự chịu rủi ro của riêng họ. XPro Markets không quảng bá điều này như một nghiên cứu, và nó được coi là tiếp thị truyền thông.

*Dữ liệu do Trading Central cung cấp