Các Chiến lược Giao dịch được xây dựng dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản

Góc nhìn kĩ thuật

Hỗ trợ các quyết định giao dịch của bạn với phân tích thị trường tiên tiến và các thuật toán tự động.

Chỉ báo thế hệ Alpha của TC

Nhiều góc nhìn tức thì trong biểu đồ MT4 để giúp bạn hình dung ra kế hoạch giao dịch của mình.

Lịch kinh tế

Tự tin bước vào thị trường với dữ liệu kinh tế vĩ mô luôn được cập nhật mới nhất để theo dõi các giao dịch và hướng những bước đi tiếp theo của bạn.